Funkcjonowanie Poradni od 23.03.2020 r.

Informujemy, że od 23.03.2020 r. sekretariat Poradni jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16.
Z sekretariatem Poradni prosimy kontaktować się mailowo na adres: ppp23@edu.um.warszawa.pl lub telefonicznie: 22 760 03 87.
UWAGA!
Zapisy na wizyty u specjalistów są wstrzymane do 10 kwietnia, z możliwością przedłużenia. Zostają także odwołane diagnozy, zajęcia indywidualne i grupowe.
Diagnozy, konsultacje i umówione wcześniej terapie nie przepadają. W możliwym czasie, w pierwszej kolejności będziemy dzwonić do Państwa z nowymi terminami.
DYŻURY
Wprowadzamy dyżury specjalistów Poradni, z którymi można kontaktować się przez Skype’a, mailowo lub telefonicznie pod numerem 517 246 311 w godzinach 9-19. Wszystkie adresy znajdziecie Państwo w zakładce Harmonogram dyżurów specjalistów oraz na stronie O nas.
SPRAWY BIEŻĄCE
W sprawie omówienia wyników diagnozy, porady lub konsultacji, jeśli Państwo wyrazicie zgodę na kontakt inny niż bezpośredni (do pobrania: Zgoda na kontakt w innej formie niż bezpośredni), wskazany przez Państwa specjalista skontaktuje się na adres lub numer telefonu zaproponowany przez Państwa.
Podczas osobistego kontaktu w Poradni będzie Państwo poproszeni o wpisanie się do ewidencji osób przychodzących oraz o wypełnienie Ankiety dotyczącej aktualnego stanu zdrowia.
Orzeczenia będą wysyłane do Państwa listem poleconym. Na Państwa prośbę możemy także wysłać skan opinii mailem.
ZESPOŁY ORZEKAJĄCE
Zespoły Orzekające działają, zgodnie z przyjętymi procedurami.
Przypominamy, że warunkiem otrzymania opinii lub orzeczenia jest wcześniej przeprowadzona diagnoza przez specjalistów, aktualne zaświadczenie lekarskie (do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia) oraz opinia z przedszkola/szkoły, do której dziecko/uczeń uczęszcza.
Wszystkie opinie i orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia, dostarczony bezpośrednio do Poradni, przez skrzynkę podawczą (e-PUAP) lub skan wniosku przesłany na adres mailowy: ppp23@edu.um.warszawa.pl.
Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w poniedziałki, zgodnie z wpływającymi wnioskami.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, prosimy śledzić na bieżąco naszą stronę internetową.