Zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenia Towarzystwa Nasz Dom.

Szkolenia skierowane są do asystentów rodziny, pracowników placówek wsparcia dziennego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osób prowadzących terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce, rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka i służb współpracujących – policji, kuratorów.

Uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu, a w uzasadnionych przypadkach zakwaterowanie. Dla uczestników projektu zostały przewidziane także konsultacje z ekspertami, których celem jest zapewnienie opieki merytorycznej uczestnikom po zakończeniu konkretnych modułów szkoleniowych.

Każda osoba która deklaruje chęć udziału w szkoleniu może zapisać się tylko na jedno szkolenie.
Działania projektu dotyczą osób zatrudnionych na terenie makroregionu centralnego obejmującego województwa łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie.

Organizator:  Towarzystwo Nasz Dom, tel. 508 106 152
Miejsce szkolenia:   Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty,  Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn.
Tematy szkoleń:
 • (Nie)grzeczne dziecko – jak pracować? Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym. Szkolenie skierowane przede wszystkim do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi. Daje możliwość przeglądu umiejętności wychowawczych, omówienia przypadków i przećwiczenia wypracowanych rozwiązań.
  Termin szkolenia: 26-27 marca 2020. Zapisy pod tym linkiem.
 • Praca z rodziną z problemem uzależnienia. Szkolenie ma pogłębić wiedzę z zakresu uzależnienia i współuzależnienia oraz dostarczyć narzędzi pracy z tą rodziną. Praca na konkretnych przypadkach.
  Termin szkolenia: 26-27 marca 2020. Zapisy pod tym linkiem.
 • Psychopedagogika traumy. Szkolenie przybliży wszystkie zagadnienia dotyczące traumy, podstawowych pojęć i definicji. Pomoże w rozumienia traumy w przeszłości, zdobyciu praktycznej wiedzy oraz profesjonalnego przygotowania pomocnych w pracy z traumą w ramach interwencji, diagnozy i konsultacji.
  Termin szkolenia: 26-27 marca 2020. Zapisy pod tym linkiem.
 • Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią i zwiększoną podatnością na uzależnienia. Podstawy nauki o więzi. Szkolenie przybliży znaczenie więzi w rozwoju dziecka, czynniki wpływające na wytworzenie więzi pozabezpiecznych, sposoby pracy z dzieckiem z zaburzoną więzią i zaburzeniami regulacji emocji. Dodatkowo omówiony zostanie problem uzależniania się od wirtualnego świata u dzieci z zaburzeniami więzi.
  Termin szkolenia: 26-27 marca 2020. Zapisy pod tym linkiem.

Osoba do kontaktu:
Elżbieta Prządka
szkolenia@towarzystwonaszdom.pl
tel. 508 106 152